Geautomatiseerde verzekeringsclaims

Een Smart Contract als motor van je verzekeringspolis

Geautomatiseerde verzekeringsclaims

In de afwezigheid van blockchain baseren de kernprocessen binnen een verzekering zich op verschillende relationele databanken, telkens afzonderlijk geïnstalleerd en vertrekkende vanuit unilaterale consensus bij elk van de betrokken partijen. Zij zetten structuren van reconciliatie, schikkingen en audits op om consensus over het geheel van participanten te bewerkstelligen. Nadat een claim is ingediend, worden de gegevens in de verschillende databanken op verschillende manieren ingegeven. Om ervoor te zorgen dat er slechts één versie van de waarheid is, dienen de betrokken partijen deze gegevens voortdurend en handmatig met elkaar te vergelijken en reconciliëren. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk gegevens vast te leggen op een gedistribueerd grootboek, waarbij volledige transparantie en traceerbaarheid gewaarborgd worden en consensus op niveau van protocol geregeld wordt. Elke deelnemende partij bevindt zich op dit blockchainnetwerk en kan transacties onafhankelijk controleren. Belangrijk is dat elke organisatie zich nu baseert op dezelfde authentieke bron van waarheid, zodat de inefficiënties en operationele risico's - denk aan gemiste uitbetalingen als gevolg van manuele reconciliaties en gefragmenteerde gegevensverwerking - voor eens en voor altijd tot het verleden kunnen behoren.

Ontdek alle cases rond financiële dienstverlening