Universele Know-Your-Customer (KYC)

Weg met de administratieve rompslomp bij de identiteitsverificatie van je klant

Universele Know-Your-Customer (KYC)

De processen voor online identiteitsbeheer en identiteitsverificatie zijn een kostelijke en tijdsintensieve aangelegenheid voor zowel klant als bedrijf. Eerst en vooral is er de noodzaak tot registratie. Een klant kan zich vaak relatief gemakkelijk online registreren, maar meer risicovolle financiële diensten als leningen, verzekeringen en hypotheken vereisen een hoger niveau van beveiliging om aan de wettelijke KYC-normen te voldoen. Dit heeft vaak trage, manuele processen tot gevolg waarbij er face-to-face interactie met de klant vereist is of officiële overheidsdocumenten geverifieerd moeten worden. Ten tweede moet de klant zich kunnen inloggen op een digitaal portaal van het bedrijf, zodat hij kan bewijzen dat hij effectief is wie hij beweert te zijn. Tenslotte moet er bijkomend een autorisatiesysteem worden opgezet zodat de klant na inloggen over de juiste set van rechten binnen de applicatie beschikt. Deze componenten moeten voor ieder bedrijf opnieuw gebouwd worden, hetgeen een kostelijk en administratief zwaarwegend proces is. De grootste last wordt echter gedragen door de klant. Zijn online identiteit blijft gefragmenteerd achter op verschillende locaties en valt buiten zijn eigen beheer. De privacy van de klant wordt op die manier ernstig geschaad. Blockchaintechnologie kan dit KYC-proces volledig centraliseren en geeft het identiteitsbeheer terug in handen van de klant. De klant hoeft in dat geval maar één keer zijn identiteit te bewijzen, waarop bedrijven de blockchain gebruiken als authentieke bron voor identiteitscontrole. Bovendien kan de klant gerust zijn dat zijn data niet gedeeld wordt met derde partijen zonder zijn of haar toestemming.

Ontdek alle cases rond financiële dienstverlening