Online medisch dossier

Onveranderbare en traceerbare patiëntgegevens

Online medisch dossier

Als we patiëntgegevens zouden registreren op een blockchain-gebaseerd netwerk, zijn ze overal en altijd beschikbaar en staan ze veilig opgeslagen. Patiënten zouden met behulp van blockchaintechnologie gemakkelijk kunnen verifiëren of een persoon daadwerkelijk bevoegd arts is en vervolgens toestemming tot hun dossier kunnen verlenen. Alle informatie die later door deze bevoegde persoon wordt toegevoegd zal zich mee op deze keten van feiten vastleggen. Een later ziekenhuisbezoek - bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het buitenland - kan op die manier alle twijfel weghalen en de kans op accurate diagnose sterk verhogen. Een ander voorbeeld is het reduceren van overbodige radiografische scans, die het stralingsrisico onnodig doen toenemen.

Het traditionele systeem leidt tot gefragmenteerde datasets en het risico op diefstal of fraude in patiëntgegevens. Een enkele bevoegde persoon die zijn computer per ongeluk open laat staan, kan aanleiding geven tot een hele database aan medische gegevens die wordt blootgesteld aan hackers. Gegevens kunnen vervolgens gemakkelijk gestolen of gemanipuleerd worden. Met gebruik van blockchaintechnologie kan dit risico weggenomen worden.

Ontdek alle cases rond gezondheidszorg