Klinische studies

Meer gestroomlijnde uitwisseling van data

Klinische studies

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is zeker geen evident traject. De gemiddelde tijd voordat een nieuw medicijn op de markt gebracht kan worden is zo'n 10 jaar, gerekend vanaf het begin van het onderzoek. Deze studies worden wereldwijd uitgevoerd en vaak weten de verschillende onderzoeksinstanties niet alles van elkaars resultaten en bevindingen. We kunnen ons voorstellen dat we de tijdsduur sterk naar beneden kunnen brengen bij een efficiëntere uitwisseling van onderzoeksresultaten. Blockchaintechnologie biedt hierbij de uitgelezen kans om dit proces te verbeteren. Door over te gaan op een enkele authentieke bron van waarheid kan er globaal worden voortgeborduurd op voorgaand onderzoek met minimale overhead, hetgeen zowel voor patiënten als onderzoekers wenselijk is.

Ontdek alle cases rond gezondheidszorg