Stockeren van medicijnen

Transparant beheer van opgeslagen medicijnen

Stockeren van medicijnen

Ziekenhuizen en apotheken herbergen een grote hoeveelheid medicijnen, die vaak volgens zeer strikte richtlijnen bewaard moeten worden. Indien dit niet gebeurt kunnen ze snel vervallen of zelfs schadelijk worden voor de patiënt. Een deur die per abuis open is blijven staan van een gekoelde opslagplaats kan op die manier ernstige gevolgen hebben voor zowel ziekenhuis als patiënt. Deze situaties bieden zich dagelijks aan en verplichten de verantwoordelijke partijen ertoe soms hele paletten kostbare medicijnen verbeurd te verklaren, met significante en te voorkomen verliezen als gevolg. Ook onopgemerkte diefstal of vervanging van medicijnen zijn hierbij een groot risico.

Blockchaintechnologie kan de opslag en het beheer van deze medicijnen voor ziekenhuizen veel transparanter maken. Elke handeling wordt hierbij eenduidig geregistreerd en onweerlegbaar vastgelegd. Het potentieel wordt pas echt duidelijk door de technologie te combineren met IoT-sensoren, zodat ook de effectieve omstandigheden van opslag zoals temperatuur inzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht en traceerbaar zijn. Er kan op die manier veel accurater worden opgetreden in geval van verdachte gegevens.

Ontdek alle cases rond gezondheidszorg