Media-uitwisseling tussen vrienden en familie

Veilige en transparante uitwisseling van media tussen consumenten

Media-uitwisseling tussen vrienden en familie

Blockchain biedt auteursrechtenhouders de mogelijkheid extra inkomsten te genereren via customer-to-customer (C2C) verkopen en uitwisseling van media. Hoewel het idee van deze uitwisseling niet nieuw is, gebeurde dit vaak op illegale wijze en is het daarom altijd een doorn in het oog geweest van de media-industrie. Peer-to-peer netwerken als BitTorrent laten mensen toe allerhande media onbeperkt en wereldwijd te delen, zodat het controleren van deze distributie zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is. Gebruikers weten vaak ook niet wat mag en wat niet mag. Stel je bijvoorbeeld volgende situatie voor. Peter bekijkt een show op TV en neemt deze op. Robin, een vriend van hem, blijkt later ook interesse te hebben om de show te bekijken, dus leent Peter de show uit aan Robin op een drager. Dit is feitelijk illegaal, maar toch een gebruikelijke praktijk.

Pogingen om deze media-uitwisseling zowel legaal te maken als gebruiksvriendelijk en laagdrempelig zijn tot nu toe altijd gefaald. Consumenten hebben immers weinig blijk van interesse of acceptatie gegeven voor dit soort platformen, gezien de mogelijkheid om bestanden illegaal te uploaden of downloaden slechts enkele klikken verwijderd was en onmogelijk te traceren. Dit is ook vandaag de dag nog een probleem. Blockchaintechnologie kan hier echter een oplossing voor proberen te definiëren. Auteursrechtenhouders kunnen met de technologie volledige transparantie afdwingen over transacties die op het netwerk gebeuren. Hierdoor kan het proces even gebruiksvriendelijk blijven voor de eindgebruiker, maar blijven controle op en weerbaarheid tegen illegale praktijken gewaarborgd. Het is op die manier mogelijk om nieuwe verdienmodellen te construeren zoals het vermarkten van content door de consumenten zelf. Aldus opent de technologie wegen naar legale C2C uitwisseling van media, waarvan ook de media-industrie zelf kan meegenieten.

Ontdek alle cases rond media & entertainment