Belastingen vereenvoudigen

Kostelijke administratieve processen behoren met blockchain tot het verleden

Belastingen vereenvoudigen

Iedereen krijgt er ooit mee te maken: belastingen. Niemand staat erop te springen om ze te betalen, maar nog veel vervelender wordt het door de enorme papieren rompslomp die het met zich meebrengt. Anno 2019 werken de overheidsadministraties nog steeds voor het grootste deel op basis van papieren documenten of informatie in ongestructureerde formaten. Informatie staat bovendien gefragmenteerd opgeslagen in verschillende digitale silo's, waardoor snelle reconciliatie van deze gegevens een grote uitdaging is. Zeker in een complex land als België met verschillende niveaus van besluitvorming en regelgeving wordt dit proces er niet gemakkelijker op gemaakt. De burger kan op die manier snel het overzicht verliezen en zaken als de bewaarplicht van deze documenten zijn daarom ook niet te onderschatten. Verschillende overheden zijn vandaag de dag bezig met het digitaliseren van informatie, maar ze lopen hierin vaak achter of krijgen te maken met inefficiënte processen die vaak erg foutgevoelig zijn. Zo wordt er geschat dat elke overheidsinstantie in de Verenigde Staten zo'n 4 petabytes aan informatie bijhoudt, waarvan 90 procent opgeslagen is in ongestructureerde vormen als papier, emails of opgenomen telefoongesprekken.

Blockchaintechnologie kan helpen deze gegevens op een gestroomlijnde manier te delen tussen de verschillende interagerende organisaties, deze authentiek te ontsluiten en in een gedecentraliseerde omgeving veilig te bewaren. En de mogelijkheden van de technologie blijven niet onopgemerkt voor overheden overal ter wereld. Zo is Estland voorloper op vlak van het uitbouwen van een blockchain-gebaseerde overheid en e-residentie programma. Dit online portaal maakt het voor iedere burger mogelijk e-resident van het land te worden in zo'n 30 tot 60 minuten, tegen een kostprijs van slechts 100 euro. Estlandse e-residenten kunnen het portaal op die manier gebruiken om een digitale identiteit aan te maken, een bedrijf op te starten enzovoort. Sinds kort kunnen ze er ook hun online belastingaanslag betalen. Op het World Economic Forum (WEF) in Davos in 2016 deden 800 aanwezigen mee aan een poll rond blockchain-gebaseerde belastingen. Hierbij liet 73 procent van de aanwezigen weten dat ze verwachten blockchain-gebaseerde belastingsystemen te zien in het gros van de ontwikkelde landen tegen 2023-2025.

Ontdek alle cases rond overheid