Burgerparticipatie

Blockchain stimuleert burgers via gamification en beloningen in lokale tokens

Burgerparticipatie

Overheden trachten meer en meer de burger te betrekken bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dit heet dan citizen engagement, of burgerparticipatie in het Nederlands. Burgers hebben inderdaad een aantal voordelen t.o.v. de overheid: ze zijn flexibeler, met meer en kunnen soms zeer creatief uit de hoek komen. In combinatie met technologische evoluties ontstaan er voorheen ongekende mogelijkheden.

Het opdelen van een groot en moeilijk probleem in vele kleinere, eenvoudigere elementen, die vervolgens door burgers opgelost worden bestaat al een tijdje. Al vele jaren zijn er diverse initiatieven waarbij de participatie van burgers cruciaal is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van de participanten, van de overtollige rekenkracht op hun computers, of van hun creativiteit. Ook kun je denken aan het stimuleren van betrokkenheid in sport of cultuur, het aanzetten tot positief gedrag in buurten en wijken of het belonen van meer ecologisch verantwoorde mobiliteit. Door middel van blockchaintechnologie kan dit proces efficiënt gestuurd en opgevolgd worden. Lokale tokens of digitale punten kunnen gecontroleerd worden uitgegeven als beloning voor zulk positief gedrag. Bovendien kunnen ze vervolgens ingezet worden om de lokale economie aan te zwengelen. Dit creëert uiteindelijk een win-win situatie voor alle deelnemende partijen: van stad, tot burger, tot lokale handelaar. Overheden kunnen daarbij nauwgezet opvolgen hoe hun investering in duurzame initiatieven opgenomen wordt door de samenleving en via data-analyse hierop gemakkelijk verder anticiperen.

Ontdek alle cases rond overheid